İngilizce

10. sınıftan itibaren farklı seviye gruplarına ayrılarak yabancı dil eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz, yurt dışı hedefleri doğrultusunda IELTS ve TOEFL IBT sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Hem ulusal hem de uluslararası olmak üzere katıldıkları Model Birleşmiş Milletler Konferansları (Harvard, Yale ve Princeton Üniversitesi), Yale Model Government of Europe (YMGE), Global Genç Liderler Konferansı, Regeneron ISEF gibi bilimsel etkinliklerde ülkemizi başarı ile temsil etmektedirler. AP (Advanced Placement) derslerinde üniversite seviyesinde temel bilim derslerini yabancı dil yeterlilikleri ile birleştirerek bir üst aşamaya taşırlar. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra öğrencilerimiz İngilizce Münazara (Debate) çalışmalarına da katılmaktadır.

Almanca – Fransızca

Özel Ege Lisesinde ikinci yabancı dil eğitimi 9. sınıftan itibaren öğrencilerin seviyelerine uygun olarak oluşturulan sınıflarda kur sistemi ile başlamaktadır. Lisede uygulanan ikinci yabancı dil programında okuma, anlama, yazma ve konuşma becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi temel hedefimizdir. Kendi beceri ve yeterlilik seviyelerine göre eğitim alan öğrencilerimiz, lise eğitimi boyunca Almanca ve Fransızca uluslararası geçerliliği olan A2-B1 düzeyinde resmi dil sertifikası alabilecek düzeye yükselmektedirler. Bu sertifikalar; Avrupa dilleri ortak çerçeve programı ile uyumlu, dünyanın dört bir yanında aynı standartlara uygun olarak verildiği garantilenen, ömür boyu geçerliliği olan, üniversite ve şirketler tarafından tanınan ve kullanılan belgelerdir. Kendi kültürel kimliğinin farkında olarak yetişen öğrencilerimiz, öğrendikleri farklı ülkelere ait dili konuşarak da o ülkelerin kültürel değerlerini tanıyıp çok kültürlülük bilinci kazanırlar. Bu sayede diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteren öğrencilerimizin, dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımızdır.

 

Öğrencilerin yabancı dil kazanımlarının ve ilerlemelerinin nasıl olduğunu somut sonuçlarla gösteren bir uygulamadır.

Ortaokul 5. sınıfla başlayan çevrim içi Progress Test uygulaması 11. sınıfın sonuna kadar devam etmektedir.

Özel Ege Progress Test Uygulaması;

  • Öğrencilerin okuma ve anlama, konuşma, yazma ve dinleme becerisiyle birlikte dil bilgisi ve kelime bilgisini de doğru bir şeklide ölçer.
  • Dilin gündelik yaşamda kullanıldığı biçimiyle öğrenciyi test eder.
  • Sonuç odaklı öğrenciler için kaliteli bir ölçme değerlendirme aracıdır.
  • Daha fazla çalışma gerektiren alanlara odaklanma ve bu alanlara daha çok zaman ayırma farkındalığı yaratır.
  • Öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda verilen üç çevrim içi sınavdan oluşur.
  • Bireysel sınav sonuç raporu sağlar.

Öğrencilerimiz okul öncesinden liseye kadar olan süreçte kazandıkları yabancı dil yeterliliğiyle Harvard, Princeton ve Yale Üniversitesinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na 2002 yılından bu yana düzenli olarak katılmaktadır. Öğrencilerin küresel iletişim, diplomasi, barış ve güvenlik, insan hakları, Birleşmiş Milletler ve benzeri uluslararası organizasyonlar gibi farklı konulara odaklandığı konferanslarda katılımcı gençlerin; iletişim, karar verme, hedef belirleme, müzakere gibi liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi de sağlanmaktadır.

ABD'de başlayan, sonrasında Avrupa ve Çin ile genişleyen Global Genç Liderler Konferansı'na (GYLC) ilk kez 2003 senesinde davet alan öğrencilerimiz, bu yıldan itibaren uluslararası liderlik çalışmalarına katılmaktadır. Bu konferansın amacı gençlere geleceğin dünya liderleri olarak yetişmeleri konusunda ilham ve eğitim vermek suretiyle onların liderlik kavramı ve uluslararası meseleler hakkında deneyimler yaşamalarını sağlamaktadır.