Rehberlik uygulamalarımızda temel amacımız, tüm öğrencilerimizin öz farkındalıklarını kazanmasına, problem çözme becerilerinin gelişmesine, bulunduğu çevreye kolay uyum sağlayabilmesine, iletişim becerilerinin güçlendirmesine, farklılıklara karşı duyarlı olmasına ve zorlayıcı durumlarda etkili başa çıkma becerileri geliştirmesine yardımcı olmaktır. Birimimiz öğrencilerimizi bilişsel, duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda destekleyip mevcut çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Öğrencilerimizin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenekleri, ilgi alanları ve akademik gelişimleri, bireysel farklılıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz rehberlik birimi tarafından planlanan “oryantasyon” çalışmaları ile okulu tanıma ve okula uyum sağlama fırsatı bulurlar.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları : Öğrencilerimizin bilinçlendirilmesini sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla düzeylerine uygun sınıf rehberlik çalışmaları yürütülür. Yıl boyunca öğrencilerimiz rehber öğretmenleri ile çeşitli konularda bir araya gelir.

 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri ve Zaman Yönetimi
 • Sınav Sisteminin Tanıtılması
 • Hedef Belirleme
 • Başarıya Giden Yol-Motivasyon
 • Rehberlik İlk Yardım Çalışmaları (PİY)
 • Meslek Seçimi
 • Ders Seçimi
 • Test Tekniği
 • Sınav Kaygısıyla Baş Etme Becerileri
 • Sınav Stratejileri

Akademik Başarı İzleme: Kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar,öğrencimiz ve ailesiyle yapılan motivasyon toplantıları ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi olarak uygulanmaktadır.

Kariyer Gelişim Çalışmaları: Öğrencilerimizin kariyer süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır. Bu kapsamda yıl içinde öğrencilerimizin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

 • Üniversite Günü
 • Meslek Uzmanları ile Salon Dersleri
 • Üniversite Gezileri
 • Mezunlar Buluşması
 • Mesleki Gölge Çalışması

Toplum Hizmeti Çalışmaları: Öğrencilerimiz lise öğrenimleri boyunca gerçekleştirdikleri toplum hizmeti çalışmalarıyla toplumsal sorumluluk ve empati becerilerini geliştirmektedir.  Bu çalışmalar öğrencilerimizin toplumsal sorumluluk duygusu ve bu konudaki farkındalıklarını geliştirip içinde yaşadıkları topluma liderlik edebilmelerini teşvik etmekteyiz.

Uzaktan Eğitimde Rehberlik

İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında rehberlik çalışmalarımıza uzaktan eğitim sistemimiz Perculus+ üzerinden çevrim içi olarak devam ediyoruz.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Veli Görüşmeleri: Öğrencilerimizin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapmaktayız. Aynı zamanda öğrencimizi izleme amaçlı yürütülen bu görüşmelerin dışında velilerimizle de belirli aralıklarla ve konularda bir araya geliyoruz.

Anne Baba Okulu: Her yıl düzenli olarak alanında uzman olan kişileri velilerimizle bir araya getiriyoruz. İletişim, gelişim özellikleri, düşünme becerileri, sınırlar gibi konular bu okulun ana çerçevesini oluşturuyor. Burada ailedeki bireylerin temel ihtiyaçlarını göz önüne alarak konuları belirliyoruz.