İlkokul programımızda temel derslerin yanı sıra öğrencilerimizin farklı alanlarda sahip olduğu becerilerini geliştirmeleri ve ilgi alanlarını keşfetmeleri amacıyla çeşitli atölye dersleri yer almaktadır. Haftalık ders programının içinde yer alan bu derslere ek olarak ilkokul kulüp dersleriyle de zenginleştirilmektedir. İlkokul programımızda yer alan temel etkinlikler şu şekildedir:

Ahşap ve Tasarım Atölyesi

Ahşap ve tasarım atölyesi dersi ile öğrencilerimizin sadece tüketen bireyler olmak yerine üretim sürecini de destekleyecek nitelikler kazanmasını, duyuşsal ve psiko-motor becerilerinin, öz saygı ve öz benliklerinin, iletişim ve dil becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlarken gerçek yaşam becerileri, temel bilimler ve inovatif düşünme becerilerinin de gelişmesini hedeflemekteyiz. Bilim ve teknoloji üssü (BİTÜ) ahşap atölyesi sınıfında öğrencilerimiz yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerini kullanarak üretmenin mutluluğunu tatmaktadır.

Akıl Oyunları

Öğrencilerimize içinde bulunduğumuz bilgi çağının gelişmelerine paralel donanımlar kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Akıl oyunları sınıfımızda bir problemi çok yönlü değerlendirmeyi öğreniyoruz. Böylece basitten karmaşığa doğru ilerleyebiliyor, yapacağımız hamlelerin sonuçlarını öngörebiliyoruz.

Bilim Atölyesi

Araştırma, yaratıcılık, problem çözme gibi zihinsel becerileri ilkokuldan itibaren geliştiriyor ve öğrencilerimizi bilimin eğlenceli yüzüyle tanışıyoruz. Bilim Kurulumuzun desteğini alarak yaptığımız çalışmaları bilim ve teknoloji üssü (BİTÜ) bilim laboratuvarında gerçekleştiriyoruz. İyi bir fen okuryazarı olmalarını istediğimiz öğrencilerimizin, bilim atölyesi dersi ile bilgilerini yaşama aktarabilecek yeterlilikte, merak eden, sorgulayan, uygulayan ve üreten çocuklar olmaları için çalışmalar yapıyoruz.

Düşünme Becerileri

21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması amacıyla Özel Ege Lisesi’nde uyguladığımız Düşünme Becerileri dersimizde, gerçek dünya ile bağlantı kurmanın yanında öğrencilerin zihnindeki gerçek problem durumlarını ortaya çıkarmayı ve bu problem durumlarına öğrencilerin bireysel ya da grup olarak çözüm yolları üretmelerini amaçlamaktayız. Bu bağlamda, çözüm yolları üretirken öğrencilerin düşünme becerilerini kullanmaları ve görüşlerine mantıklı bir gerekçe gösterme alışkanlığı kazanmaları öncelikli hedefimizdir. Ayrıca, düşünme becerileri dersimizde öğrencilerimiz disiplinler arası ilişkiler kurarak anlamlı nedensel düşünme becerisi kazanmakta ve hayatları boyunca karşılaştıkları her yeni problem durumunda farklı çözümler ortaya koyabilmeyi öğrenmektedir.


Etkinliklerimizde hazır bir sistem yerine öğrencinin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre etkinlik temelli çeşitli planlar hazırlayarak iş birliği içinde derslerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu durumda her öğrenci uygulamadan kendi ihtiyaçlarına uygun bilimsel içerikleri seçebilmekte ve araştırma yapmak için kendisi güdülenmektedir. Öğrencilerimizle gerçekleştirilen bu etkinlikler sonunda, öğrenme sürecinin değerlendirilmesi yapılmakta ve alınan dönütler doğrultusunda etkinliklere dair gerekli düzenlemeler geliştirilmektedir.

Halk Oyunları

Halk oyunları, öğrencilerin tüm gelişim alanlarını destekleyen evrensel bir dildir. Kültürel mirasımız ve zenginliklerimizden biri olan halk oyunları etkinliği ile öğrencilerimizin estetik yönünü ve ritim duygusunu geliştiriyor, vücuda esneklik kazandırıyor ve birlikte hareket etme koordinasyonunu destekliyoruz. İlkokul programımızda yer verdiğimiz halk oyunları dersimizde öncelikli hedefimiz; yerel, ulusal ve uluslararası dans kültürlerini geçmişten günümüze tanıma ve bu dansların hikâyelerini öğrenerek kendi kültürünü bilen ve kültürel değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmektir.

Kodlama

Kodlama dersi ile öğrencilerimizin dijital dünyada yetkin bireyler olabilmesi için algoritmik düşünme, bilgi-işlemsel düşünme, eleştirel düşünme ve tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Teknolojiyi “kullanan değil üreten” olmasını hedeflediğimiz öğrencilerimiz, inovatif bakış açısı kazanırken kişisel ve sosyal becerilerini de geliştirmektedir. Bu amaç doğrultusunda, yıl boyunca öğrencilerimiz öğretmenleri rehberliğinde Bilim ve Teknoloji Üssü (BİTÜ) bilgisayar laboratuvarında içeriği açısından zengin öğretim materyallerini kullanarak proje temelli çalışmaları yapmaktadır. Geleceğin lider adayları, uluslararası arenada fark yaratacak girişimleri ve icatları için ilk hayallerini Özel Ege İlkokulunda tasarlamaktadır. 

Satranç

Satranç dersi ile öğrencilerimizin yaratıcılık, eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Satranç sınıfımızda gerçekleştirdiğimiz dersimiz ile öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal başarılarında olumlu yönde gelişimler yaşanmaktadır.

“Ayın Kitabı”

Okuma alışkanlığı, çocuklarımıza ilkokul çağında kazandırılabilecek en önemli temel alışkanlıklardan biridir. Bu kazanımı desteklemek amacıyla ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda “ayın kitabı” uygulamasıyla çocuklarımız her ay okudukları kitapların yazarlarıyla buluşur.  Her sınıf düzeyinde ayrı ayrı düzenlenen söyleşilerle öğrenciler okudukları kitaplara ilişkin sorularını yazarla paylaşır, yazara kitaplarını imzalatır. Küçük yaştan itibaren yazın dünyasıyla tanışır.

Sanatsal Etkinlikler

İlkokul öğrencileri için düzenlenen diğer etkinlikler de tiyatro ve sanat alanlarındadır. Öğrencilerimiz her dönem en az bir kez Türkçe ve İngilizce tiyatro, opera, kukla tiyatrosu ve klasik müzik konseri gibi sanatsal etkinlikleri İzmir’in en kapsamlı salonlarından biri olan ve kampüsümüzün içinde yer alan Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde izleme olanağı bulur.  Ayrıca kültür merkezimizde bulunan atölyelerde resim, müzik, satranç, seramik derslerini alır. Öğrenciler, sergi alanlarında derslerde yaptıkları ürünleri sergileme olanağı bulmaktadır.

Yıl içinde düzenlenen performansa dayalı etkinliklerde öğrenciler, sahneyi kullanarak sanatsal duygu ve yeteneklerini sunma olanağı yakalar.  “Çalgım ve Ben”, “Korolar Şenliği”, “Türkçe Tiyatro”, “İngilizce Tiyatro”, “Almanca Tiyatro” ve “Fransızca Tiyatro” gibi etkinliklerimizin sunumları da aynı sahnede yapılır.

Edebî Eser Okuma

İlkokul 4. sınıfta başlayan bu uygulamada öğrenciler her dönem bir tane Türkçe, bir tane İngilizce olmak üzere edebî eser okur.  Öğrenciler okudukları kitapları, Türkçe ve İngilizce eserler için ayrı ayrı hazırlanmış olan standart formlara uygun olarak tanıtır.  Her öğrenci okuduğu kitabı sınıfında sözlü olarak sunar.

Yıllık Proje

Özel Ege’de yıllık proje uygulamasına 4. sınıftan itibaren başlanmaktadır.  Yıllık proje, öğrencilerden oluşan grupların bir konu üzerinde ekip çalışması yapmasıdır.  Projeler öğrenciler tarafından yazılı olarak hazırlanır.  Aynı proje öğretmen ve sınıftaki diğer öğrencilere sözlü olarak sunulur.  Seçilen projeler her yıl hazırlanan “Özel Ege Lisesi Proje Kitabı”nda yer bulur.  Bu uygulamayla amacımız, bilim ve buluş dünyasına ilk adımını atan öğrencilerin yaşamları boyunca içlerinde bu heyecanı taşımalarıdır.  İlerleyen sınıflarda bilimsel proje çalışmaları okulumuzun Bilim Kurulu tarafından desteklenir. Okulumuzdan mezun olan her öğrenci pozitif ve sosyal bilimlere yakınlık ve yatkınlık kazanmaktadır.

Okulumuzda 4. sınıftan itibaren öğrencilerimizi proje çalışmalarının içine çekmek amacıyla “Sınıflar Arası Fen Proje Yarışması” düzenlenmektedir.  Her yıl birbirinden özgün projelerin sergilendiği bu yarışmada çevre, enerji, yaratıcılık, teknoloji ve tasarım gibi alanlarda ödüller verilmektedir.  Projeler, akademisyenler ve fen bilgisi öğretmenlerimizden oluşan jüri tarafından değerlendirilmektedir.

Özel Ege Lisesinde geleneksel olarak düzenlenen Bilim Şenliği’ne 4. sınıf öğrencileri de katılmaktadır. Bilim, okulumuzda eğitim-öğretimin en önemli unsurlarından birisi olarak kabul edilir.  Öğrencilerimiz bilimsel düşünme becerisini erken yaşlarda kazanır.

İlkokulda Spor ve “Spor Okulları” 

Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren spor yapmayı alışkanlık hâline getirmelerini ve bir yaşam tarzı olarak sürdürmelerini amaçlıyoruz.

Özel Ege’de spor sarayı başta olmak üzere okulun açık ve kapalı spor alanları ile yarı olimpik yüzme havuzu öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz, başta basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, jimnastik, oryantiring, bisiklet, spor tırmanışı, pentatlon, triatlon gibi spor branşları olmak üzere birçok spor dalı ile tanışma ve uygulama fırsatı bulmaktadır.

Her öğrencimizi kendi yetenekleri ve özellikleri doğrultusunda değerlendirip okul takımlarımızı oluşturuyoruz. Ortalama her yıl 34 okul takımımız ve 380 lisanslı öğrencilerimizle okulumuzu, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler takımları olarak kızlar ve erkekler kategorisinde, ilçemizde, ilimizde ve Türkiye şampiyonalarında temsil ediyoruz. Okullar arası katıldığımız yarışmalarda, müsabakayı kazanmak kadar, sporcu öğrencimizin saha içindeki ve dışındaki olumlu tutum ve davranışlarını dikkatle takip ediyor ve önemsiyoruz.

Öğrencilerimiz, eğitim öğretim süreci içinde hafta içi sınıflar arası spor müsabakalarına katılmakta, okul sonrası atletizm, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi branşlarında antrenman programlarına dâhil edilmektedir. Ayrıca hafta sonu cumartesi günleri “Özel Ege Lisesi Spor Okulu” çalışmaları ile öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlamaktayız.