Okul, çocuğun toplum hayatına ilk adım attığı ve sosyal yaşama uyum sağladığı yerdir. Bu nedenle öğrencinin okul içindeki yaşantısı bir anlamda gerçek hayattaki yaşantısının bir parçasıdır. Okulumuzda öğrencilerin günlük yaşam bilgi ve becerilerini zenginleştirmek amacıyla çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Bu uygulamalarla amacımız, öğrencilerimizi daha iyi bir yaşam için bilgiyle donatmak ve geleceğe hazırlamaktır. İlkokulumuzda öğrencilerin temel öğrenme becerilerini kazanarak akademik gelişimlerine zemin hazırlayacak yapıyı oluşturmaları hedeflenmektedir.

İlkokuldan başlayarak öğrencilerimizin toplum bilinci gelişmiş bireyler olarak ülkemiz ve dünyamızdaki gelişmeleri takip edebilen, değerlendirip yorumlayabilen bir bilinçle yetişmelerini amaçlıyoruz.

Özel Ege Lisesi kültüründe çalışma, sabır ve tevazu öne çıkan değerler olarak dikkat çekmektedir. Okul, öğrencilerini popüler kültürün ve baskın tüketici anlayışın tek tip insan yetiştirme tehlikesine karşı dikkatli olmaya çağıran bir anlayışa sahiptir. Bu nedenle öz güven, beşeri ilişkiler, yaşanan toplumun gerçekleri, girişkenlik, topluluk karşısında rahatlıkla konuşabilme, ulusal duyarlılık, millî değerler ve yurttaşlık bilinci gibi konular eğitim önceliklerimizdir.