İngilizce dersi öğretim programımız “SMART”, Özel Ege Lisesi öğretmenleri ve program geliştirme uzmanları tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğrenimleri adına geliştirilmiştir. Bu öğretim programı öğrencilerin ilgi duyduğu belirli temalar etrafında şekillendirilmiştir. SMART İngilizce dersi öğretim programımız ile öğrencilerimiz hedef dilde kazandıkları yeterlilikleri matematik, fen bilgisi, müzik ve görsel sanatlar gibi disiplinlerle de birleştirme fırsatı bulur ve deneyimler.

İlkokul Kademesinde Hedeflenen İngilizce Düzeyi

İlkokul dördüncü sınıfta Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi’ne göre (CEFR) öğrencilerimizin A1+/A2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz Cambridge Young Learners sınavlarına katılarak Türkiye ortalamalarının üzerinde sonuçlar elde etmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz 2021-2022 öğretim yılı itibarıyla uluslararası geçerliliği olan TOEFL Primary Sınavı’na katılacaktır.

Bu süreçte, öğrencilerimiz okulumuz tarafından düzenlenen Quiz Show, SpellingBee gibi etkinliklerde hedef dili eğlenceli bir şekilde kullanmaktadır. Öğrencilerimiz Cambridge Young Learners sınavlarına katılarak Türkiye ortalamalarının üzerinde sonuçlar elde etmektedir. Ayrıca uluslararası geçerliliği olan TOEFL Primary Sınavı’na katılmaktadır. Öğrencilerimiz ilkokulda eTwinning projeleri kapsamında farklı kültürleri tanırken İngilizceyi aktif olarak kullanıp yepyeni bilgiler öğrenmektedir.

“SMART” geleceğin liderlerini yetiştirir.

  • Okulumuzda 4. sınıf öğrencilerimiz TOEFL Primary, 8. sınıf öğrencilerimiz ise TOEFL Junior sınavlarına katılmakta ve gelişimlerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirmektedir.

İkinci Yabancı Dil: Almanca-Fransızca

Özel Ege’de ikinci yabancı dil eğitimi 48 aydan itibaren haftada iki ders saati olarak başlamaktadır. Öğrencilerin Almanca veya Fransızca olarak başladıkları eğitimleri ilerleyen kademelerde artan ders saatleriyle mezuniyetlerine kadar devam etmektedir.

Anaokulundan itibaren yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz, çoklu zekâ kuramıyla bireysel farklılıklarına uygun kazanımlar elde etmektedir. Oyun temelli, renkli ve görsel kullanımların zengin olduğu öğretim yöntemleriyle dili temel düzeyde öğrenmesi hedeflenen öğrencilerimiz, ilkokulda kendilerini ifade etme becerileri kazanarak ortaokul 5. sınıftan itibaren girdikleri uluslararası sınavlarla Almanca ve Fransızca uluslararası geçerliliği olan A1 ve A2 resmi dil sertifikası alabilecek düzeye yükselmektedir.

Bu sertifikalar Avrupa dilleri ortak çerçeve programı ile uyumlu dünyanın dört bir yanında aynı standartlara uygun olarak verildiği garantilenen, ömür boyu geçerliliği olan, üniversite ve şirketler tarafından tanınan ve kullanılan belgelerdir.

Kendi kültürel kimliğinin farkında olarak yetişen öğrencilerimiz,  öğrendikleri dili konuşan ülkelerin kültürel değerlerini de tanıyarak çok kültürlülük bilinci kazanır. Bu sayede diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteren öğrencilerimizin, dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımızdır.