Rehberlik anlayışımızın temelinde merkeze öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve gelişim dönemi özelliklerini aldığımız kapsamlı gelişimsel ve önleyici rehberlik temelli bir program yer almaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen rehberlik çalışmalarımız, bireyin kendini en iyi şekilde tanıması ve güçlü yönlerini ortaya çıkarabilmesi için gerekli olan; karar verme, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kişiler arası etkili iletişim, öz farkındalık, empati, duygu farkındalığı gibi temel yaşam becerilerinin alt yapısını öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir. Çalışmalarımızı yürütürken çözüm odaklı yaklaşımı benimseyerek öğrencilerimize gelişimsel süreçleri içerisinde karşılaşabilecekleri güçlüklerde çözüm yollarını bulmaları konusunda rehberlik ediyoruz. Tüm bu süreci sınıf öğretmeni, aile ve rehber öğretmen iş birliği ile gerçekleştiriyoruz.

Bireysel Tanışma Görüşmeleri

Öğrencimize en faydalı yaklaşımın, onu en iyi şekilde tanımaktan geçtiği düşüncesi ile öğretim yılının başında hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz ile bireysel tanışma görüşmeleri yapıyoruz. Öğrencilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde “Öğrenci Tanıma Formu”, velilerimizle yaptığımız görüşmelerde ise “Veli Görüşme Formu”nu kullanarak öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve duygusal gelişim özelliklerine dair bilgiler alıyoruz. Böylece öğrencilerimizi ve velilerimizi en iyi şekilde tanımayı hedefliyoruz.

Oryantasyon Çalışmaları

Okula yeni başlayan sınıflarımız ve aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için yapılan okula uyum çalışmaları sonrasında, okula uyum konusunda zorluk yaşayan öğrencilerimiz ile bireysel çalışmalar yürütüyoruz.

Öğrencilerimizin gelişimlerini yapılan bireysel görüşmelerde, grup çalışmalarında, sınıf rehberlik çalışmalarında ve sınıf gözlemlerinde, gelişimin tüm alt alanlarında detaylandırarak takip ediyoruz. Sınıf öğretmeni ve velilerimizle iletişimde bulunarak öğrencilerimizin gelişimsel sürecine dair bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz.

Okul Olgunluğu Çalışmaları

İlkokul sürecinde aramıza yeni katılacak öğrencilerimizi tanımak ve onların gelişim düzeyleri hakkında bilgi edinmek amacıyla her yaş düzeyine uygun olacak şekilde hazırladığımız “Okul Olgunluğu Değerlendirme Form”unu uyguluyoruz. Bu uygulama sırasında öğrencimize dair yaptığımız gözlemler ve mülakat sonucunu değerlendirerek gelişimin farklı alt alanlarındaki hazırbulunuşluk düzeyini en doğru şekilde belirliyoruz.

Veli İletişimi

Velilerimizle olan iletişim, en önemli gördüğümüz konular arasında yer almaktadır. Velilerimizle gerek yüz yüze gerek uzaktan görüşmeler yaparak sürece dâhil olmaları konusunda yönlendirici oluyoruz. Sadece sorun odaklı değil, kapsamlı gelişimsel ve önleyici rehberlik doğrultusunda süreci gözlemleme,  yönlendirme görüşmelerini de yürütüyoruz. Her ayın sonunda, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırladığımız bültenlerimizi velilerimiz ile paylaşıyoruz.

Anne Baba Okulu

Her yıl düzenli olarak alanında uzman kişileri velilerimizle bir araya getiriyoruz. İletişim, gelişim özellikleri, düşünme becerileri, sınırlar gibi konular bu okulun ana çerçevesini oluşturuyor. Burada ailedeki bireylerin temel ihtiyaçlarını göz önüne alarak konuları belirliyoruz.

  • Uzaktan Eğitimde Rehberlik

Rehberlik çalışmalarımızı uzaktan eğitim sistemimiz Perculus+ üzerinden çevrim içi olarak da destekliyoruz.