Selma Emlek

Sınıf Öğretmeni

Selma Emlek

Sınıf Öğretmeni

1964 yılında Aydın-Yenipazar’da doğdu. Denizli Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği Anabilim Dalından mezun oldu. 2005 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladı. (Tez Konusu: İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin İş Doyum ve Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki) İzmir’de farklı eğitim kurumlarında sınıf öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yaptıktan sonra 2006 yılından bu yana Özel Ege Lisesinde sınıf öğretmenliği görevine devam etmektedir. Hobileri arasında seyahat etmek ve spor yapmak yer almakta, orta derece İngilizce bilmektedir.

Aldığı Eğitim ve Seminerler:

 • Türkçe Öğretim Kursu
 • Okul Yöneticiliği ve Eğitimde Kalite
 • Protokol Esasları Semineri
 • Bilgisayar Kursu
 • Uyum Güçlüğü olan Çocukların Eğitimi Semineri
 • Ege Üniversitesi İngilizce Hazırlık Birimi
 • Eğitim Yönetimi Kursu
 • Soruşturma Teknikleri Semineri
 • Strateji Yöntem ve Teknikleri Geliştirme Kursu
 • Vizyon Geliştirme Semineri
 • Öğretmen Gelişimi-Destek Eğitim Semineri
 • Ergenlerin Sağlık Birimini Geliştirme Semineri
 • Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşımlar Semineri
 • Özel Öğretim Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Semineri
 • İlköğretim Okullarında Uygulanacak olan Yeni Ders Programlarının Tanıtımı Semineri
 • İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
 • Farklı yıllarda “Toplam Kalite Yönetimi” ile ilgili çeşitli kurslar

 Verdiği Seminer ve Eğitimler:

 • Tez konusu ile ilgili devlet okullarında sunum yapmıştır.

Tezler:

 • Tez Konusu: İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin İş Doyum ve Mesleki tükenmişlik Düzeyleri arasındaki İlişki

 Akademik Yayınları:

 • Yüksek Lisans Tezi: İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin İş Doyum ve Mesleki tükenmişlik Düzeyleri arasındaki İlişki

Mesleki Ödülleri:

 • 10 adet Teşekkür Belgesi
 • 1 adet Takdir Belgesi
 • Aylıkla Ödüllendirme