Nuraycan Dökmeci

Ortaokul Rehber Öğretmeni

Nuraycan Dökmeci

Uzman Psikolog

1991 yılında Samsun’da doğdu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2015 yılında onur derecesi ile mezun oldu. 2018 yılında Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programını “Akademik Başarıları Desteklemeye Yönelik Ebeveyn Eğitim Programı” projesi ile tamamladı. 2017 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimini aldı. İzmir’de farklı eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra 2020 yılından bu yana Özel Ege Lisesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminde görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

Aldığı Eğitim ve Seminerler: 

 • MOXO Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi, 2021
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Terapisinde Yöntem ve Teknikler, Uzm. Psk. Gülnur İpin Harbek, 2021
 • Sınav Kaygısına Bilişsel Müdahale, Uzm. Dr. Mehmet Çolak, 2021
 • Çocuk ve Ergenlerde Kullanılan 20 Terapi Tekniği Uygulayıcı Eğitimi, Uzm. Psk. Dan. Arzu Gürbüz, 2021
 • Erken Dönem Bağlanma Sorunlarında İmgesel Egzersizler, Uzm. Klinik Psikolog Özge Yüksel, 2021
 • Uzaktan Eğitimde Aktif Öğrenme Süreçleri, Türkiye Özel Okullar Derneği, Burcu Aybat, 2021
 • Yaşam Hikayelerimiz Şemalarımızda Kodlanmıştır, Uzm. Psk. Mehmet Ali Akın, 2021
 • Eğitimde Oyunlaştırma, Deneyimsel Öğrenme ve Etkinlik Tabanlı Öğrenme, Türkiye Özel Okullar Derneği, Faik Koç, 2021
 • Meraklı Çocuklara Yaratıcı Öğretmenler, Özel Ege Lisesi, Prof. Dr. Belma Tuğrul, 2021
 • Pandemide Rehberlik Odası Nerede?,Türkiye Özel Okullar Derneği, Uzm. Psk. Dan. Meltem Canver Kozanoğlu, 2021
 • Eğitim Ortamlarında Ego ve İlişki Oyunları, Dr. Oktay Aydın, 2021
 • Psikofarmokoloji ve Çocuk, Uzm. Dr. Mehmet Çolak, 2020
 • Kriz Durumlarıyla Baş Etme, Dr. Nevin Dölek, 2020
 • Kayıp ve Yas Süreci, Doç. Dr. Cem Ali Gizir, 2020
 • Okul Temelli Psikolojik İlkyardım, Doç. Dr. Cem Ali Gizir, 2020
 • Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı, 2020
 • Okullarda Kariyer Danışmanlığı Sempozyumu,2019
 • Okullarda Pozitif Psikoloji Müdahaleleri, Doç Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, 2019
 • Değişen Sınav Sisteminde Rehber Öğretmenin Rolü, Turgay Polat, 2018
 • Akran Zorbalığı, Dr. Nevin Dölek, 2018
 • Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, 2018
 • Çözüm Odaklı Terapi, Liman Psikolojik Danışmanlık, 2016
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi, Dil ve Konuşma Akademisi, 2016
 • Sanat Terapisi, Doğa Okulları, 2015
 • Öğrenme Yaklaşımları ve Modelleri, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 2010
 • İletişim Eğitimi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 2010

Verdiği Seminer ve Eğitimler: 

 • Çocuğun Eğitiminde Anne-Babanın Rolü (2 Modül), İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Veli Eğitim Akademisi, 2019
 • Akademik Başarıları Desteklemeye Yönelik Ebeveyn Eğitim Programı (4 Modül), 2017
 • Çeşitli kurumlarda ve okullarda “Aile İçi İletişim, Sınav Kaygısı, Ebeveyn Tutumları, Olumlu Davranış Kazandırma, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Ergenlik Dönemi Özellikleri, Akran İletişimi ve Liselere Giriş Sınavlarına Hazırlık” gibi konularda veli ve öğrencilere yönelik seminerler ve eğitimler vermeye devam etmektedir.