Aslıhan Ünal

Anaokulu Rehber Öğretmeni

Aslıhan Ünal

Rehber Öğretmen

1992 yılında İzmir’de doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesinden 2015 yılında mezun oldu. 2020 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Yüksek Lisans Programını 3.77 not ortalaması ile derece alarak tamamladı. Yüksek lisans eğitimi boyunca çocuklar ile ilgili birçok konu üzerinde çalışmış olup, bitirme tezini ‘‘Öğretmen Adaylarının Kariyer Endişe Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi’’ üzerine yazmıştır. İzmir’de farklı eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra 2020 yılından bu yana Özel Ege Lisesinde Okul Psikolojik Danışmanı olarak görevine devam etmektedir. Hobileri arasında seyahat etmek, farklı kültürler tanımak, yürüyüş yapmak, takı tasarlamak ve alanı ile ilgili eğitimlere katılmak yer almakta, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Aldığı Eğitim ve Seminerler:

 • Aile Danışmanlığı
 • Oyun Terapisi
 • Filial Terapi Eğitimi
 • Masal Terapisi
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği
 • Çocuk Değerlendirme Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Bender Gestalt Algı Testi, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Frankfurter Konsantrasyon Testi, Good Enough Testi, Draw a Person Testi, Gessell Gelişim Figürleri Testi)
 • Çocuk ve Ergenlerde Kullanılan 20 Terapi Tekniği
 • Üstün Yetenekli Çocuklarda Eğitim (ZEP Eğitimi)
 • Özel Eğitim Gereksinimi Olan Bireylere Öğretmenlik
 • Otizm Nedir? Otizmde Terapi ve Özel Eğitim
 • İlkokul Çağı Çocuklarda Sık Görülen Davranış Sorunları
 • Çocuk Resimlerinin Psiko-pedagojik Değerlendirilmesi
 • Çocuk Resimlerinin Klinik Değerlendirilmesi
 • Okul Reddine BDT Temelli Müdahale
 • Çocuklarla Çalışırken BDT Kullanımı
 • BDT Temel Kavramlar ve Uygulama
 • Çocuk ve Ergen Kaygı Bozukluklarında BDT
 • Pozitif Psikoterapi ile İnsanın Anlam Arayışı
 • Mutluluk ve İyi Oluş
 • Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Uygulamaları
 • Okullarda Pozitif Psikoloji Uygulamaları
 • Duygusal İstismar
 • Okul Psikolojik Danışmanlarının Kullanacağı Psikoeğitim Programları
 • Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları
 • Eğitimde Beden Dilinin Kullanımı
 • Çocuk İletişiminde Masal ve Hikaye Kullanımı Eğitimi Sertifikası
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Sertifikası
 • Kriz Durumlarında Çocuklar ve Ebeveynleriyle Yaratıcı Teknikler ile Çalışma
 • Eğitim Ortamlarında Ego ve İlişki Oyunları
 • Hipnotik Eğitim
 • Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Yaşam Becerileri
 • Okullarda Konsültasyon Çalışmaları
 • Öğretmenlik Kariyeri: Zorluklar, Engeller ve Umut
 • Kriz Danışmanlığında Duygularla Çalışma
 • Kayıp ve Yas Süreci
 • Kriz Durumlarıyla Baş Etme
 • Mindfulness Becerilerinin Rehberlik Servisinde Kullanımı
 • Öğretmenden Öğrenciye Mindfulness Uygulamaları
 • Sınav Kaygısı ile Bilişsel Baş Etme Stratejileri
 • Çocuk,Ergen ve Aile Değerlendirmesinde Psikodrama Kullanımı
 • Okul Temelli Psikolojik İlkyardım
 • Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı
 • Covid 19 Salgını ve Eğitime Yansımaları
 • Pandemi Sürecinde Psikolojik Sağlamlık
 • Uzaktan Eğitimde Aktif Öğrenme Süreçleri
 • Deprem ve Psikolojik Sağlamlık
 • Meraklı Çocuklara Yaratıcı Öğretmenler

 

Verdiği Seminer ve Eğitimler:

 • Okula Uyum (Oryantasyon)
 • Çocukların Gelişim Dönemleri ve Genel Özellikleri
 • Aile Sistemi ve Evlilik Uyumu
 • Aile İçi İletişim
 • Anne-baba Tutumları
 • Çocuğa Davranış Kazandırma
 • Çocuklarda Olumlu Davranış Geliştirme
 • Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Bedensel ve Cinsel gelişimi
 • Çocuğa Mahremiyet Bilinci Kazandırabilme
 • Sınır Koyma
 • Bilinçli Teknoloji Kullanımı
 • Çocuğa Sorumluluk Bilinci Kazandırabilme
 • Oyunun Çocuk Hayatındaki Yeri
 • Çocuk Gözleminde Kullanılan Teknikler
 • Çocuk Dünyasında Oyun, Hikaye ve Resmin Yeri
 • Çocuklarda Özgüven Geliştirme
 • Çocuklarda Karakter Gelişimi
 • Sosyal Beceri Eğitimi
 • Kaliteli Zaman Geçirme
 • DEHB İle Çalışmak
 • Dikkat Eksikliği ve Yürütülebilecek Aile Çalışmaları
 • Dikkat Eksikliği ve Yürütülebilecek Öğretmen Çalışmaları
 • Anne-Baba Okulu (6 Oturumluk)
 • Pandemi Sonrası Okula Dönüş, Özel Ege Lisesi Öğretmen Çalıştayı, 2021


Tezler:

 • Öğretmen Adaylarının Kariyer Endişe Düzeylerinin Bazı Sosyo-demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi, 2020
 • Zygmunt Bauman’ ın Entelektüel Kavramı, 2015

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • Öğretmen Adaylarının Kariyer Endişe Düzeylerinin Bazı Sosyo-demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi ( Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu Bildiriler Özet Kitabı, 2021)