Dr. Güneş Korkmaz

İngilizce Öğretmeni

Güneş Korkmaz

İngilizce Öğretmeni

1987 yılında İzmir’de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden 2009 yılında mezun oldu. İlk yüksek lisansını 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı’nda; doktora eğitimini ise yine aynı Bilim Dalı’nda Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. İkinci yüksek lisansını 2021 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıp Eğitimi Bilim Dalı’nda tamamlayan Korkmaz, ikinci doktora eğitimine Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi Bilim Dalı’nda devam etmektedir. Araştırma alanları yükseköğretimde kalite ve akreditasyon, yetişkin eğitimi, öğretmen yetiştirme, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, yükseköğretimde program geliştirme ve değerlendirme, yabancı dil eğitimi ve eleştirel pedagojidir. Korkmaz’ın eğitim bilimleri alanında yayımlanmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Korkmaz 2016 yılından bu yana Özel Ege Lisesinde İngilizce öğretmenliği görevine devam etmektedir.

 

Aldığı Eğitim ve Seminerler:

 • International Conference on Education (Boston), Harvard University-Faculty Club (29.07.2019-02.08.2019)
 • Cambridge Teacher Development Turkey-Mentorship Training Programme, Cambridge University Press (03.05.2019-04.05.2019)
 • Art of Observation and An Insight on Professional Development, Pearson Education. (20.04.2019)
 • Embassy Summer Brighton Study Center, Group Lideri, İngiltere (02.07.2017-23.07.2017)
 • International ESOL Exam Interlocutor Training (7 February 2015, Ankara).
 • Ideals and Realities: Continuing Professional Development for Preparatory Year Instructors, British Council, Hacettepe University. (27-28 January 2014)
 • NLP Practitioner, The International Institute for Training Consulting Professionals (2014).
 • Educational Mentor Practitioner, The International Institute for Training Consulting Professionals (2014).
 • Thinking and Leadership Techniques in Management, The International Institute for Training Consulting Professionals (2014).
 • ISO 9001:2008 Quality Management System, The International Institute for Training Consulting Professionals (2014).
 • Education of ISO 14001 Environmental Management System, The International Institute for Training Consulting Professionals (2014).
 • Education of OHSAS 18001 Occupational Health and Safety, The International Institute for Training Consulting Professionals (2014).
 • Education of ISO 9001:2008 Internal Assessor, The International Institute for Training Consulting Professionals (2014).
 • Education of Strategic Management, The International Institute for Training Consulting Professionals (2014).
 • Integrated Management Systems, The International Institute for Training Consulting Professionals (2014).
 • Teacher Development Workshop, INGED, The British Council and Cappadocia University, (January 2013).
 • Teaching and Testing Grammar, Receptive and Productive Skills, Cappadocia University, Oxford University Press. (25-26 May 2013)
 • ELT Workshop: Benchmarking Assessment and Curriculum to the CEFR”, Oxford University Press Turkey (13th December 2012- Cappadocia University)
 • MyTechnic “ISO 9001 Quality Management (2011)
 • Europe-Diversity of faces, hearts and colors (Comenius Project Meeting of coordinator certificate, Bulgaria, 2009-2010)
 • E-Twinning Label for the Project of Diversity of faces, hearts and colors (2009-2010).
 • Comenius Project Certificate (Bumbeşti Jiu, Romania, 02-05 Kasım 2009)
 • International ELT Research Conference, “Bridging the Gap between Theory and Practice in ELT (23–25 May 2008, Çanakkale)

Verdiği Seminer ve Eğitimler:

 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi (2020-2021 Akademik Yılı-Güz Dönemi, Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu)
 • Problem Based Learning (PBL) Principles in English Language Teaching (ELT): Design & Implement & Assess (2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı, Pearson Education Hizmetiçi Semineri, İzmir)
 • Translation for Subtitling & Dubbing (2010-2015 Akademik Yılı, Güz Dönemi, Kapadokya Üniversitesi (2010-2015)
 • Staj Döneminde Ölçme-Değerlendirme Süreci (2014-2015 Akademik Yılı, Bahar Dönemi, Hizmet içi Eğitim, Kapadokya Üniversitesi, Gastronomi Bölümü,)
 • Gelişim Psikolojisi (Kapadokya Üniversitesi (2014-2015 Akademik Yılı, Bahar Dönemi, Çocuk Gelişimi Bölümü, 2014)


Tezler:

 • Korkmaz, G. (2019). Yükseköğretimde proje tabanlı eğitim programlarının incelenmesi: Türk üniversiteleri için kavramsal bir model önerisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Korkmaz, G. (2014). İngilizce Öğretiminde Oxford iTools ve iTutor yazılımları kullanımının hazırlık sınıfı öğrencilerinin akademik başarısına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, Türkiye.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • Toraman, Ç., & Korkmaz, G. (2022). The great barrier to teaching profession: Technicism-Rethinking the meaning of professionalism through teachers’ experience. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 9(1), 486-505.
 • Korkmaz, G., & Toraman, C. (2021). Exploring medical students’ readiness for e-learning and knowledge sharing behaviors in emergency remote learning environments during COVID-19. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 7(3), 259-268. https://www.jeseh.net/index.php/jeseh/article/view/418
 • Korkmaz, G., & Kalayci, N. (2021). Problem and project-based learning as an educational philosophy: A novel conceptual model for higher education. African Educational Research Journal, 9(3), 774-789. https://doi.org/10.30918/AERJ.93.21.111
 • Korkmaz, G., Toraman, Ç., & Duran, V. (2021). Paradigm Shift in Education in the Post-COVID-19 World: Is Decentralized Education Possible? International Journal of Curriculum and Instruction, 13(3), 3318–3343. http://ijci.wcciinternational.org/index.php/IJCI/article/view/823/408
 • Aytuğ Koşan, A.M., El, T., Korkmaz, G. & Toraman, Ç. (2021). Being a medical student in Turkey: The myths, challenges and the reality. African Education Research Journal (AERJ), 9(1), 1-8. https://doi.org/10.30918/AERJ.9S1.21.003
 • Korkmaz, G. (2020). The analysis of new undergraduate teacher education programs within the context of education for sustainable development. Journal of Advanced Education Studies, 2(2), 111-132 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejaes/issue/56678/742200
 • Korkmaz, G., & Toraman, Ç. (2020). Are We Ready for the Post-COVID-19 Educational Practice? An Investigation into What Educators Think as to Online Learning. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 293-309. https://doi.org/10.46328/ijtes.v4i4.110
 • Korkmaz, G., & Kalaycı, N. (2019). Theoretical Foundations of Project Based Curricula in Higher Education, Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 236-274. http://dergipark.org.tr/cuefd/issue/44511/479322
 • Korkmaz, G., & Başaran, S. D. (2016). Using Oxford iTools and iTutor Software in English Language Teaching and Its Effect on Preparatory Class Students’ Academic Achievement, International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 6(11). http://www.ijocis.com/index.php/ijocis/article/view/168
 • Korkmaz, G., & Demir, S. (2013). The Effectiveness of Foreign Language Learning Software on Students' Listening & Speaking Skills: A Case of Rosetta Stone, Electronic Journal of Social Sciences, 45(12), 35-51. https://dergipark.org.tr/esosder/issue/6159/82783

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • Korkmaz, G. (2021). Effective Teacher Characteristics in Terms of Instructional Skills, Personality Traits, Subject Matter Knowledge and Professional Development. The Journal of Turkish Educational Sciences, 19(1), 525-541. https://doi.org/10.37217/tebd.898343
 • Korkmaz, G., Koşan Aytuğ, A. M., & Toraman, Ç. (2021). Sürekli Tıp Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Grand Rounds Öğrenme Döngüsü Modelinin İncelenmesi, Tıp Eğitimi Dünyası, 20(62),16-32. https://doi.org/10.25282/ted.958176
 • Uysal, İ., Korkmaz, G., Tekin, M., & Uysal, A. (2021). Acil Uzaktan Öğretim Sürecinde Tıp Eğitimi Mesleksel Beceri Uygulamalarında Video Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri), Tıp Eğitimi Dünyası, 20(62), 102-114. https://doi.org/10.25282/ted.937850
 • Özdemir, H.F., Korkmaz, G., & Toraman, Ç. (2021). Investigation of Medical Students’ Fear of Negative Evaluation Levels, Academic Procrastination Behaviors and Academic Achievement International Journal of Society Research, 17(35), https://doi.org/10.26466/opus.923836

Bildiriler:

Uluslararası Yayınevlerinde Yayımlanan Kitap/Kitap Bölümü:

Akademik Faaliyetler (Editörlük, Hakemlik, Komite Üyeliği, Danışmanlık vb.)

Çeviri Editörlüğü:

 • International Journal of Assessment Tools in Education (IJATES), 2020- 2021.

Hakemlik:

Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Komite Üyeliği: