9. sınıfta Özel Egeli olacak yeni öğrenciler için MEB tarafından yapılan ulusal sınav
sonuçlarında Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi dersleri dikkate alınarak bir puan hesabı
yapılacaktır.