Programın içerik ve etkinlikleri anaokul dönemindeki öğrencilerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak ve matematik, fen ve sanat ile ilgili öğelerin kullanıldığı multidisipliner yaklaşıma göre düzenlenerek dil becerilerini doğru bir şekilde ölçebilmeyi, hem sürece hem de sonuca odaklı değerlendirme yaklaşımlarını birlikte kullanmayı amaçlamaktadır.

SMART ile öğrenme-öğretme ve değerlendirme sürecinde teknolojiyi kullanarak öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlamayı, kazanımlarını gerçek yaşama yansıtmalarını hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin günlük hayatın her aşamasında İngilizce ile iç içe olmalarını sağlamak amacıyla resim, müzik, sanat derslerinde, ayrıca sabah kahvaltısında sınıf ve branş öğretmelerimize İngilizce öğretmenlerimiz de eşlik etmektedir.