SMART öğretim programında 5. sınıf bir hazırlık niteliğinde olup matematik, kodlama, fen bilgisi alanları ile birlikte yönetilmektedir. Öğrencilerimiz ortaokulda Start Up, Open Road ve Turning Point seviye gruplarına ayrılmaktadır.

6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz, küresel sorunlar hakkında farkındalık kazanmak ve bu sorunlar hakkında önerdikleri çözümler üzerinde tartışmak amacıyla Junior Model Birleşmiş Milletler (JMUN), Yale Model Government of Europe (YMGE), e-twinning, SDG–Sustainable Development Goals, World Scholar’s Cup gibi birçok projeye katılmaktadır.

Debate Tournament (Münazara Turnuvası) ile öğrenciler eleştirel düşünme, topluluk karşısında konuşma, araştırma ve takım çalışması gibi birçok beceri kazanmaktadır. Öğrencilerimizin ortaokul 8. sınıfı B1+/B2 dil seviyesinde tamamlamaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz ilkokul süresince edindikleri bilgi beceri ve yetkinlikleri ortaokulda geliştirerek uluslararası düzeyde geçerli TOEFL Junior ve Cambridge sınavlarına (Flyers-KET-PET-FCE) girmekte ve gelişimlerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirmektedir.

8. sınıf öğrencilerimiz lisedeki AP derslerine hazırlık niteliğinde olan Pre-AP dersleri almakta, TOEFL Junior sınavlarına katılmakta ve gelişimlerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirmektedir.