Genel Kurallar

● Kütüphanede öğrencilere kütüphane kullanımı eğitimini içeren oryantasyon çalışması her öğretim yılının başında yapılmaktadır.

● Öğrencilerimizin çalışma odaları için, öğretmenlerimizin de kütüphane dersleri için kütüphane biriminden randevu almaları gerekmektedir.  

● Kütüphane üyesi olan kullanıcılar; ansiklopediler, dergiler, sözlükler ve CD’ler haricindeki tüm basılı materyalleri 28 günlüğüne ödünç alabilir, kütüphane birimi ile iletişime geçerek uzatma isteyebilirler. 

● Kullanıcılar değişik türlerden olmak kaydıyla bir seferde üç kitap alabilirler.

● Öğretim yılının bitimine iki hafta kala ödünç verme işlemi sona ermektedir. Yıl sonunda tüm kullanıcılar, kütüphane kitaplarını kütüphaneye teslim etmekle sorumludur.

● Kullanıcılar kütüphane kaynaklarından akıllı kartlarını kullanarak fotokopi çektirilebilir, bilgisayar çıktısı alabilirler.

● Kütüphane materyallerinin yeri değiştirilmemeli ve materyaller kullanıldıktan sonra masa üzerine bırakılmalıdır.

● Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmemelidir.

● Kütüphanede yüksek sesle konuşulmaması ve cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir.

● Kütüphane haftasında en çok kitap okuyan öğrenciye okuma ödülü verilir.

● Kütüphanemize yeni gelen kitaplar sergi dolaplarında sergilenmektedir.

Üyelik

● Özel Ege Lisesi Kütüphanesi öğrenci, öğretmen, veli, personel ve halka açıktır. Okul çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve emekli öğretmenlerimiz kütüphanemizin doğal üyesidir; üyelik ücreti alınmadan kütüphanemizden faydalanabilir ve kitap ödünç alabilirler.

● Üyeliği olsun olmasın tüm kullanıcılar kütüphanemizi ziyaret edebilir ve kütüphanede bulunan kitaplardan faydalanabilirler. Kitap ödünç almak isteyen kullanıcılar ise kütüphanemize üye olmalıdır.

● Üyelik işlemleri için Kütüphane Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.