Kullanıcılara ödünç aldığı kitap/kitaplar için iade tarihi verilmektedir. Kullanıcı kendisine verilen sürenin bitiminde kütüphaneden ödünç aldığı kitabı/kitapları iade etmez ya da kütüphane biriminden süre uzatımı talep etmeden kitabı teslim etmez ise diğer kullanıcıların o kitaptan/kitaplardan faydalanma hakkını çiğnemiş olacağından kullanıcıya her gecikme günü için kitap başına 1 TL ceza uygulanacaktır.

Gecikme 30 günü aştığında ceza durdurulur, gecikme bedeli kitabın o günkü piyasa değerinin 3 katı kadar veya en fazla 30 TL  olarak alınmaktadır. Aksi takdirde kitabın fiyatı, yenisinin alınması için kullanıcıdan talep edilmektedir.