Öğrencilerimiz okul öncesinden liseye kadar olan süreçte kazandıkları yabancı dil yeterliliğiyle Harvard, Princeton ve Yale Üniversitesinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na 2002 yılından bu yana düzenli olarak katılmaktadır. Öğrencilerin küresel iletişim, diplomasi, barış ve güvenlik, insan hakları, Birleşmiş Milletler ve benzeri uluslararası organizasyonlar gibi farklı konulara odaklandığı konferanslarda katılımcı gençlerin; iletişim, karar verme, hedef belirleme, müzakere gibi liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi de sağlanmaktadır.