Öğrencilerin yabancı dil kazanımlarının ve ilerlemelerinin nasıl olduğunu somut sonuçlarla gösteren bir uygulamadır.

Ortaokul 5. sınıfla başlayan çevrim içi Progress Test uygulaması 11. sınıfın sonuna kadar devam etmektedir.

Özel Ege Progress Test Uygulaması;

  • Öğrencilerin okuma ve anlama, konuşma, yazma ve dinleme becerisiyle birlikte dil bilgisi ve kelime bilgisini de doğru bir şeklide ölçer.
  • Dilin gündelik yaşamda kullanıldığı biçimiyle öğrenciyi test eder.
  • Sonuç odaklı öğrenciler için kaliteli bir ölçme değerlendirme aracıdır.
  • Daha fazla çalışma gerektiren alanlara odaklanma ve bu alanlara daha çok zaman ayırma farkındalığı yaratır.
  • Öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda verilen üç çevrim içi sınavdan oluşur.
  • Bireysel sınav sonuç raporu sağlar.