AP Seminer dersini izleyen AP Araştırma dersinde ise öğrenciler ilgi alanlarına yönelik bir araştırma tasarlar, yürütür ve sunar. Araştırma yöntemlerini öğrenerek AP Seminer dersinde edinilen becerileri geliştirirler. Ayrıca araştırmada etik, verilerin toplanması ve analizi, bulguların sunumu konusunda yetkinlik kazanırlar. AP Araştırma dersi de AP Seminer dersi gibi proje tabanlı bir öğrenme tasarımına dayanmaktadır. Her öğrencinin AP Araştırma dersi puanı, öğrencinin yazdığı akademik makaleye, makale sunumuna ve sözlü savunmasına göre verilir. Bu dersin sonunda yazılı sınav yapılmamaktadır.

AP Araştırma dersi içeriğinde yer alan bazı konular:

  •   Gıda atıkları: Sorun ve çözüm önerileri
  •   Otomotiv endüstrisinin geleceği
  •   Oy kullanmada yaşın önemi ve gençlerin katılımı
  •   Matematik ve spor ilişkisi
  •   Genetiği değiştirilmiş organizmalar
  •   Eğitimde sanatın rolü
  • Gelir eşitsizliği