Genellikle 10 veya 11. sınıfta alınan AP Seminer dersinde öğrenciler karmaşık konuları çoklu bakış açılarıyla değerlendirir, bilgi kaynaklarının güvenilirliğini belirleyebilir ve bir öneriyi destekleyen argümanlar geliştirebilir. AP Seminer dersi, proje tabanlı öğrenme ilkelerine göre düzenlenmiştir. Her öğrencinin AP Seminer dersi puanı, öğrencilerin akademik yıl boyunca tamamladıkları araştırma raporları, yazılı ödevler, grup hâlinde ve bireysel olarak yaptıkları sunumlar gibi bir dizi değerlendirmeye dayanır. Bu ders, AP Araştırma (Research) dersi için bir ön şarttır.

AP Seminer dersi içeriğinde yer alan bazı konular:

  •   Gençlerde uyku eksikliğinin akademik başarıya etkisi
  •   Müzik akorları ve ritmin öğretimde kullanımı
  •   Çevresel sorunlar
  •   Sürdürülebilirlik
  •   Adalet ve eşitlik
  •   Yargıtay kararlarının uygulanmasında kamuoyunun etkisi